OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

सुविधा

कायदेविषयक समस्या

जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा

वृध्दाश्रम डिरेक्टरी

वृद्धावस्था पेंशन योजना

सुविधा

आपल्या सारख्या देशामध्ये साठीच्या वयाला पोहोचणे फारसे सुखावह नाही. या वयापर्यंत त्या व्यक्तीने लाखो स्थित्यंतरे पार केलेली असतात,अनेक कामगि-या केलेल्या असताताणि आज अश्या परिस्थितीमध्ये पोहोचून त्यांना अतिशय एकटे व निराधार वाटत असते. करमणूकीचे सामूहिक कार्यक्रम त्यांना तमाशांसारखे वाटू लागतात व आरोग्याच्या काळज्या अचानकपणे महत्त्वाच्या ठरू लागतात. अचानक आजूबाजूचे जग म्हणजे न सोडवता येणा-या कोड्या सारखे भासू लागते. अश्या वेळी, प्रत्येक दिवस एका आव्हानाप्रमाणे समजणे आणि प्रत्येक क्षण साधेपणाने व प्रतिष्ठेने जगणे गरजेचे आहे.आणि हेच www.oldagesolutions.org या आमच्या संकेत्स्थळामध्ये उपलब्ध करून दिले आहे-समाधान, उत्साह आणि नवीन आत्मविश्वास. या योजना व सुविधांची पुढील भागात विभागणी केलेली आहे-

  • वृद्ध व्यक्तींसाठी कार्यक्रम(एन आय एस डी)- मुख्यत्त्वेकरून आर्थिक मदतीसाठी आहे, या योजनेमध्ये एन जी ओज, शैक्षणिक संस्था, सहकारी व स्वायत्त संस्था यांना वृद्धाश्रम, आरोग्य सुविधा केंद्रे, बालक गृहे आणि वृद्धांकरिता अश्या अनेक कल्याणकारी सेवा केंद्रे निर्माण करण्यासाठी राशी उत्पन्न करून देण्यात येते.
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम(एन सी ए पी)- वृद्दकाळचे निवृत्तीवेतन व राष्ट्रीय कौटुंबिक फायदे योजना, या कार्यक्रमामध्ये मुख्यत्त्वेकरून वृद्ध व्यक्ती तसेच निराधार लोकांना, ज्यांच्याकडे कमाईचा इतर कोणताही स्त्रोत नाही व साठ वर्षाच्या वरील कुटुंबप्रमुख व्यक्तींना दिले जाणारे कौटुंबिक फायदे ज्यांचा पोषणकर्ता मृत्यू पावला आहे, अश्या लोकांना राज्य सरकारतर्फे दिली जाणारी निवृत्ती वेतनाची रक्कम याबद्द्ल कार्य करते.
  • अन्नपूर्णा योजना- ग्रामिण विकास मंत्रालयाकडून निर्माण करण्यात आली, ही योजना अश्या वृद्धांसाठी एक वरदाना आहे जे निवृत्तीवेतन मिळण्यास पात्र असुनही त्यांना ते मिळू शकत नाही. अश्या वृद्धांना १० किग्रॅ धान्य दरमहिन्यास मोफत दिले जाते.
  • मोफत कायदेशीर सेवा- भारती विद्यापीठ, न्यू लॉ कॉलेज,पुणे, यांच्यातर्फे आयोजित, वृद्धांना व समाजातिल प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या लोकांना मोफत कायदेशीर सेवा आणि कायद्याच्या बाबतीत जागरूकतेची जाणीव करून दिली जाते. याचा अर्थ हा नव्हे की ते वृद्धांना व इतर लोकांना समान समजतात, परंतु त्यांचा समान व एकजीव अश्या वातावरणाची निर्मिती करण्यावर विश्वास आहे.
  • सूट- कायद्यानुसार पाहिले तर, सर्व वृद्ध व्यक्तींना , जर त्यांनी तसा अर्ज केला असेल व वय मतदान कार्ड, रेशन कार्ड आणि वाहन परवाना या संबंधी कागदपत्रे उपलब्ध करू दिली तर, आयकरामध्ये ठराविक प्रमाणात सूट मिळते. या द्वारे आयुर्विमा पॉलिसी चे हप्ते व स्वास्थ्य संबंधी सवलती मिळण्यास मदत मिळते.
  • आरोग्य सेवा(एच ए आय)- केंद्र सरकारी आरोग्य योजना सर्व निवृत्त सरकारी सरकारी कर्मचा-यांना आवश्यक वैद्यकीय मदत त्यांचा वैद्यकीय खर्च देऊन करते. आमच्या संकेतस्थळावर सर्व राज्यांची त्यांच्या विविध आरोग्य सेवांची यादी दिलेली आहे.
  • इतर- या व्यतिरिक्त,वृद्धांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा या साठी नागरिक सेवा आणि सार्वजनिक तक्रार वतन, वय वर्षे ५५ च्या वरील संस्कृत पंडितांसाठी योजना , मोफत रेल्वे प्रवास आणि इतर पुनर्नवीकरण व उपलब्धता सेवाहिमाचल प्रदेश व दिल्ली सरकार यांकडून चालवल्या जातात.

आजकाल वृद्धांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेकविध सवलती, प्रेरणा आणि सुविधा दिल्या जातात. त्याच्या स्वावलंवी असण्यामुळेच त्यांना आपल्या भावी आयुष्यातील नवनवीन आव्हाने व परिस्थितींना सामोरे जायची ताकद मिळू शकेल.

वृद्धांना सक्षम बनवणे म्हणजेच राष्ट्राला सक्षम बनवणे होय.

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.