OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

सुविधा

कायदेविषयक समस्या

जेष्ठ नागरिकांची सुरक्षा

वृध्दाश्रम डिरेक्टरी

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्ध व्यक्तींसाठी कार्यक्रम

फायदे

योजने अंतर्गत, बालकगृहे, वृद्धाश्रम, चालती आरोग्य सुविधा केंद्रे आणि वृद्धांसाठी सामान्य सेवा केंद्रे स्थापन करून ती चालविण्यासाठी येणा-या खर्चापैकी ९०% खर्च विना सरकारी संस्था, स्वायत्त संस्था, शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था यांना उपलब्ध करून देता येतो. उरलेला १०% खर्च संबंधित एन जी ओ कडून केला जातो.


वृद्धाश्रम व विविध सेवा केंद्रे बांधकाम

पंचायती राज संस्था / स्वायत्त संस्था/ स्वावलंबी गट यांना वृद्धाश्रम/ विविध सेवा केंद्र यांचे बांधकाम करण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी योजना( विना नियोजन योजना). या योजने अंतर्गत, वृद्धाश्रम/ विविध सेवा केंद्रे बांधण्यासाठी विना सरकारी संस्थांना राज्य सरकार/ यूटी संस्था यांच्या शिफारशींपश्चात एकदा अनुदान दिले जाते


(ह्या योजनेचा पुनर्भ्यास चालू आहे. www.socialjustice.nic.in पहा.)

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.