OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

जाहिरीकरण

जाहिरीकरण

सर्वसामान्य माहिती: वृध्द लोकांच्या हितासाठी, विज्ञान आणि समाजिक विभाग, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, भारत सरकार मार्फत "वृध्द लोकांसाठी तांत्रिक अग्रक्रम" या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत या संकेतस्थळासाठी अर्थसहाय्य करण्यात आलेआहे. या संकेतस्थाळावर दिलेली माहिती केवळ सामान्य स्वरुपाची किंवा उपयोगाची आहे.

कॉपीराईट्स/हक्क: जीथपर्यंत किंवा उद्घोषित न करे पर्यंत विषय, वस्तु, संरचना, प्रस्तुतीकरण शैली, व्यक्ती इ. सहित या संकेतस्थळावर प्रस्तुत केली गेलेल्या सर्व सामुग्रीच्या संबंधातील कॉपीराईट्स/हक्क तसेच बौध्दिक संपत्ती, अधिकार विज्ञान आणि औद्योगिक विभाग, भारत सरकार आणि अखिउल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नवी दिल्ली यांच्या अधिकारातंर्गत राहिल.

माहितीची अचुकता: कुठल्याही विशिष्ठ स्थितीसाठी असलेल्या माहितीची अचुकता, मुबलकता आणि विश्वासार्हता, तसेच संपूर्णता, उपयुक्तता किंगा अनुप्रयोज्यता, हमी साठी कोणत्याही प्रकारी खात्री दिली जाऊ शकत नाही.

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.