OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

शारिरीक स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य

पोषण

एकटे राहणे

वृध्दावस्थेमध्ये एकट्याने जीवन जगणे ही एक वास्तविकता आहे. जाही लोकांचे जीवन त्यांच्या पती किंवा पत्नीच्या तुलनेत जास्त मोठे असते, आणि मुलेआर्थिक कारणांमुळे दूर राहण्याची देखील शक्यता असते. काही लोकांना एकटे राहणे आवडते, परंतु काही लोक अतिशय एकटे पडतात. आजारपणामध्ये एकटे राहणे जोखीमीचे असते. जर तुम्ही एकटे राहत असाल किंवा एकटे राहणा-या व्यक्तीला ओळखत असालतर तुम्हाला खालील मुद्द्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.


  • तुम्ही एकटे राहुन खुश आहात का? तुम्ही इतर विकल्पांचा विचार करु शकता, ज्यामध्ये आश्रय स्थान किंवा वृध्दाश्रमांचा समावेश होतो.
  • जर तुम्ही तीथेच राहु इच्छित असल्यास, जस जसे तुमचे वय वाढत जाते, तस तसे आवश्यक असणारे बदल तुमचे जीवन सुखकर करु शकतात.
  • तुमच्या जवळ टेलिफोन असणे अतिशय गरजेचे आहे, जर तुमच्याकडे तो नसेल तर तो लावून घेण्याचा विचार करा.
  • तुमच्याकडे मूलभूत सुरक्षात्मक उपाय असणे गरजेचे आहे उदा. दरवाजे आणि खिडक्यांवर कुलुपे आणि डोअर चेन इ.
  • वयस्क व्यक्ती घरामध्ये पडण्याची शक्यता नेहमी जाणवते. सुरक्षीत घरा संबंधीत अपेक्षांची माहिती या साईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.
  • मूलभूत अन्नपदार्थांचे संग्रहण पुरेश्या प्रमाणात करुन ठेवावे त्यामुळे तीन किंवा चार दिवसांसाठी तुमच्याकडे पुरेसा पुरवठा उपलब्ध असेल.
  • तुमच्या डॉक्टरांची आणि नजीकच्या नातलगांची माहिती (पत्ता आणि टेलिफोन नं)स्पष्ट जागी ठेवावी, त्यामुळे लोकांना हि माहिती आपत्तीच्या स्थितीत सहपणे मिळू शकेल.

आपत्तीच्या स्थितीत, शेजारी अतिशय चांगले आणि आपल्या उपयोगी पडणारे लोक असतात (किंवा ज्यांच्या सहाय्यतेची आवश्यकता भासु शकते), त्यामुळे एखाद्या शेजा-यासोबत मेळजोळ ठेवावा. जर तुम्ही एखाद्या जवळच्या व्यक्तीशी रोज टेलिफोनवरुन बोलत असाल किंवा त्यांच्याकडे जात असाल, तर त्यांना उणीव असल्याची जाणीव होऊन ते तुमची चौकशी करतील. तुम्ही बाहेर जात असल्याची खबर त्यांना देणे विसरु नका.

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.