OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

शारिरीक स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य

पोषण

चिंता आणि आशंका

चिंता आणि व्याकुळता उत्पेरक घटनेच्या नंतर उत्पन्न होतात. यामुळे आपण जीथ पर्यंत त्या घटनेला विसरत नाही, तीथपर्यंत अनेक दिवसांपर्यंत आपले विचार आणि काम त्यांच्यामुळे प्रभावीत होते. या भावना माहिती, आठवणींच्यामुळे निर्माण झाल्यास त्या सदोष आणि अनुचित असू शकतात. तुम्ही स्वाभाविक प्रतिक्रियांना न दवडता तुमच्या भावना आणि परिस्थितींवर नियंत्रण ठेवू शकता. चिंता आणि काळजीला दूर करण्यासाठी खाली माहिती दिलेली आहे:


  • चिंतेचे कारण शोधुन, काळजीचा सामना करा.
  • चिंता आणि काळजी कटु आणि अवास्तविक स्वय निंदेमुळे उत्पन्न होतात. तुम्ही ज्या समस्येमुळे काळजीत पडत असाल, त्या समस्येच्या युक्तीयुक्त आणि वस्तुनिष्ठ उत्तराच्या विषयी विचार करावा.
  • तुमच्या चिंता आणि काळजीला स्पष्ट शब्दांमध्ये अनुवादित करा.
  • तुमच्या चिंतेला दोन विभागांमध्ये वर्गिकृत करा: प्रभावित केल्या जाणा-या आणि प्रभावित न केल्या जाणा-या चिंता.
  • अशा समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा, ज्यांना तुम्ही प्रभावित करु शकता आणि इतरांना विसरण्याचा प्रयत्न करा.
  • जेव्हा तुम्हाला तुम्ही चिंतीत किंवा काळजीत असल्याचे जाणवते, तेव्हा खालील मार्फत स्वत:ला शांत करण्याचा प्रयत्न करा:
  • सहजपणे लांब श्वासोच्छवास करा आणि काही शारिरीक व्यायाम करा.

जर स्वत:च्या सहाय्यता उपाययोजनांनी तुमची चिंता कमी होत नसेल, तर तुम्ही व्यावसायिक व्यक्तीचा सल्ला घेण्याचा विचार करा. प्रशिक्षित सल्लागार तुमच्या चिंतेला ओळखुन ती दूर करण्यासाठी तुम्हाला मदत करु शकतात. चिंतेला दूर ठेवण्यासा्ठी औषधोपचार देखील उपलब्ध आहेत.

शेवटी, जर तुमची देवावर श्रध्दा असेल, तर तीच्या मदतीने अशा परिस्थितींना स्विकारण्यासाठी सामार्थ्य आणि धैर्य मिेळवण्याची, अशा परिस्थितींना बद्लण्याचे साहस मिळवण्याची, आणि अंतर समजावून घेण्यासाठी बुध्दि मिळवण्याची प्रार्थना करा.

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.