OLD AGE SOLUTIONS

Portal on Technology Initiative for Disabled and Elderly
An Initiative of Ministry of Science & Technology (Govt. of India)
Brought to you by All India Institute of Medical Sciences

वयस्क व्यक्तींसाठी आंतर्गत कृती

वयस्क व्यक्तींसाठी बाह्य कृती

करमणुक केंद्रांची

पुर्ननिर्माण आणि करमणुक

जेष्ठ नागरिकांच्या आयुष्यातला दिवस अनेक घटकांवर आधारलेला असतो- ते/त्या किती स्वयंसिध्द आहेत. ते/त्या उत्तमपणे पाहु शकतात का, ते/त्या चालु शकतात का, किंवा कसेबसे अथवा चालु शकत नाहीत का. ते/त्या आपलया दैनंदिन कामांना करु शकतात का, ते/त्या स्वत:ची काळजी घेऊ शकतात का. हे घटक महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडतात, जेव्हा तुम्ही तुमचा वेळ घालवण्यासाठी कृतींचा शोध घेत असता किंवा तुम्ही स्वत:ला दर्जेदार जीवन देऊ इच्छिता, तेव्हा हे घटक महत्वाचे ठरतात.

परंतु, वयासोबतयेणा-या काही शारिरीक व्याधींच्या असण्यामुळे त्या कृतींना आत्मसाद करण्याची योग्य वेळ हीच आहे, तुम्ही त्या कृतींना लहान असताना किंवा तरुण असताना करु इच्छित असता, परंतु काळाच्या ओघामध्ये किंवा घर, कुटुंब, मुले इ.ची देखभाल करत असताना तुम्ही त्या करु शकत ना्ही. म्हणुनच करमणुकीसा्ठीचे घट्क शोधताना तुम्ही अशा कृतींची निवड केली पाहिजे, ज्या करण्यात तुम्हाला आनंद मिळू शकतो आणि तुम्हाला त्या करण्याची बरेच दिवसांपासुन इच्छा आहे.

  Copyright 2015-AIIMS. All Rights reserved Visitor No. - Website Hit Counter Powered by VMC Management Consulting Pvt. Ltd.